Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Бежів

БЕЖІВ — село, центр сільської Ради, розта­шоване за 10 км від районного центру та заліз­ничної станції Горбаші. Дворів — 359, населен­ня — 887 чоловік. Сільраді підпорядковане с. Го­ловине та селище Головинського кар'єроуправління.
В Бежеві розташована центральна садиба колгоспу «Комуніст», за яким закріплено 1,7 тис. га сільськогосподарських угідь, у т. ч. 1,3 тис. га орної землі. Напрям господарства льонарсько-картоплярський з розвинутим хмеляр­ством та мясо-молочний.
В Головиному іде розробка родовища деко­ративного лабрадориту, що ним облицьовано Мавзолей В. І. Леніна, ряд станцій Московського, Ленінградського та Київського метрополітенів, Московський державний університет, Палац з'їздів у Кремлі та кілька інших споруд. 67 пра­цівників кар'єру відзначено орденами й медаля­ми Радянського Союзу. Майстру полірувального цеху О. А. Вербичу присвоєно звання Героя Со­ціалістичної Праці, майстер цеху М. Л. Краснобокий нагороджений орденом Жовтневої Рево­люції, каменотес Л. Й. Підлісний та поліруваль­ник І. П. Войтенко — орденом Трудового Чер­воного Прапора.
У Бежеві є середня школа, де 22 учителі на­вчають 276 учнів, клуб, 2 бібліотеки з книжковим фондом 8,9 тис. примірників, фельдшерсько-акушерський пункт, 2 майстерні побутового обслуго­вування, поштове відділення, 3 крамниці. У Го­ловиному при кар'єроуправлінні працюють проф­техучилище, дільнична лікарня на 25 ліжок, пологовий будинок, аптека, два медичні пункти, клуб на 300 місць, бібліотека з книжковим фон­дом 5,6 тис. примірників, поштове відділення, сім крамниць.
Партійна організація Бежева (створена 1920 року) об'єднує 27 комуністів, комсомольська — 99 членів ВЛКСМ.
За трудові успіхи 39 жителів Бежева нагоро­джено орденами й медалями Радянського Сою­зу. Ланкова Г. І. Дідківська за вирощування ви­соких урожаїв льону в 1939 році удостоєна орде­на Леніна, 1966 року — ордена Трудового Черво­ного Прапора.
В історичних документах Бежів уперше зга­дується 1611 року. Радянська влада встановлена в січні 1918 року. 1922 року створено першу сільськогосподарську артіль.
306 жителів села брали участь у Великій Віт­чизняній війні, з них 126 загинуло, 180 наго­роджено бойовими орденами і медалями. В Беже­ві — два обеліски на братських могилах воїнів-визволителів села від німецько-фашистської оку­пації.
У Бежеві народився М. П. Дашкевич (1852— 1908) — відомий дослідник історії російської та української літератури, професор Київського університету, дійсний член Петербурзької Ака­демії наук.
Неподалік Бежева виявлено городище, а по­близу Головиного — кургани й могильник сло­в'ян VI—VII століття.

Сучасна карта - Бежів