Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Забріддя

ЗАБРІДДЯ — село, центр сільської Ради, роз­ташоване за 12 км від районного центру та за­лізничної станції Горбаші. Дворів — 362, насе­лення — 980 чоловік. Сільраді підпорядковане с. Щеніїв.
У Забрідді розміщена центральна садиба кол­госпу ім. 40-річчя Жовтня, який має в користу­ванні 2,7 тис. га сільськогосподарських угідь, у т. ч. 2,2 тис. га орної землі. Напрям господар­ства льонарсько-картоплярський та м'ясо-молочний. Діють млин та пилорама.
Працюють середня школа, де 19 учителів на­вчають 335 учнів, будинок культури на 400 місць, є бібліотека з книжковим фондом 9,2 тис. при­мірників, фельдшерсько-акушерський пункт, ди­тячі ясла-садок, поштове відділення, два мага­зини, майстерня побутового обслуговування.
За трудові успіхи 89 жителів села нагоро­джені орденами і медалями Радянського Союзу. Ланкова Я. М. Рисінська за високі врожаї льону удостоєна ордена Леніна. Голова колгоспу О. І. Титаренко в 1969 році був делегатом III Все­союзного з'їзду колгоспників.
Сільська парторганізація (створена в грудні 1920 ро­ку) об'єднує 36 комуністів, комсомольська (створена 1926 року) —118 членів ВЛКСМ.
Село відоме з 1617 року. Радянську владу встанов­лено в січні 1918 року. В лютому того ж року створе­но товариство спільного об­робітку землі «Допомога».
Під час Великої Вітчиз­няної війни 175 жителів Забріддя билися проти ні­мецьких фашистів, 90 за­гинуло, 127 відзначено бо­йовими орденами й меда­лями. Уродженець с. Щеніїва Й. М. Поліщук за героїзм, виявлений у боях за Дніпро восени 1943 року, удостоєний звання Героя Радянського Союзу.
На честь воїнів, які полягли, визволяючи Забріддя в 1944 році, поставлено три обеліски Слави.
Уродженцем Забріддя є доктор біологічних наук Б. Н. Сергєєв.
На околицях села виявлено поселення доби бронзи та давньоруського періоду.

Сучасна карта - Забріддя