Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Тютюнники

ТЮТЮННИКИ — село, центр сільської Ради, розташоване за 10 км від районного центру та за 7 км від залізничної станції Чуднів-Волинський. Дворів — 344. Населення — 1152 чоловіка. Сільраді підпорядковані села Городище, Короченки, Рижів.
На території Тютюнників міститься централь­на садиба колгоспу ім. Кірова, за яким закріпле­но 2,7 тис. га землі, в т. ч. 2,2 тис. га орної. Ви­рощують переважно зернові культури та цук­рові буряки. Розвинуте м'ясо-молочне тварин­ництво. З допоміжних підприємств є консерв­ний завод.
За високі показники в праці 122 трудівники села відзначені урядовими нагородами. Серед них ордена Леніна удостоєний голова колгоспу Д. Д. Лонський, ордена Трудового Червоного Прапора — головний бухгалтер, секретар парторганізації І. М. Олійник, ланкова, депутат Вер­ховної Ради УРСР 6-го,7-го скликань А. С. Сав­чук, агроном Л. Є. Зотько. Новими тру­довими здобутками зустріли трудящі Тютюнни­ків 50-річчя утворення СРСР. Вони виростили по 38,5 цнт зернових з гектара, одержали 240 цнт молока та 154,7 цнт м'яса на 100 га сільськогосподарських угідь. Партія та Уряд ви­соко оцінили працю колгоспників. Господарство нагороджено Ювілейним почесним знаком ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Мі­ністрів СРСР і ВЦРПС, а ланкова В. Я. Копчик, комбайнер С. Г. Вознюк та ланковий механізо­ваної ланки Г. І. Побережний — орденом Трудо­вого Червоного Прапора. На третій рік дев'ятої п'ятирічки колгоспники Тютюнників взяли со­ціалістичне зобов'язання виростити по 39 цнт зернових з га, на 100 га сільськогосподарських угідь одержати по 262 цнт молока та 164 цнт м'яса.
Тут працюють середня школа, де 35 учите­лів навчають 319 учнів, будинок культури із за­лом на 375 місць та стаціонарною кіноустанов­кою, бібліотека з книжковим фондом 15 тис. примірників, лікарня на 50 ліжок, дитячі ясла, швейна майстерня.
Партійна організація (створена 1920 року) об'єднує 50 комуністів, комсомольська (перший осередок виник 1924 року) — 95 юнаків та дівчат.
Село відоме з кінця XVI століття. Під час буржуазно-демократичної революції 1905— 1907 рр. селяни активно виступили проти помі­щиків. Для придушення цього виступу в село були викликані війська. Найбільш активних учасників П. С. Вознюка та С. М. Ясногорського арештували й заслали в Сибір. Радянська влада встановлена в січні 1918 року. Влітку 1920 року організовано комнезам, а в жовтні 1922 року — сільськогосподарське товариство. 1928 року се­ляни об'єдналися в ТСОЗ, на базі якого 1930 ро­ку організований колгосп «Спільне життя».
За тимчасової німецько-фашистської окупа­ції в Тютюнниках діяла підпільна група під керівництвом С. К. Українця. Вона вела анти­фашистську агітацію серед місцевого насе­лення, розповсюджувала листівки та проклама­ції, збирала зброю для партизанів. Влітку 1942 року підпільна група переросла в партизанський загін. На фронтах Великої Вітчизняної війни билися проти фашистів 250 жителів села, з них 136 загинули. 4 січня 1944 року Тютюнники були визволені від гітлерівських окупантів 23-ю гвардійською мотострілецькою бригадою під командуванням полковника О. О. Головачова. згодом двічі Героя Радянського Союзу. За муж­ність і героїзм, виявлені в боях, 166 чоловік на­городжені орденами й медалями СРСР, серед них орденом Леніна відзначені Д. Д. Лонський та Г. І. Лутай.
Воїнам, які віддали своє життя, визволяючи Батьківщину від німецько-фашистських загарб­ників, трудящі села встановили пам'ятник.
Невпізнанно змінилося життя трудящих Тю­тюнників за роки Радянської влади. Зараз у ко­ристуванні населення — 335 радіоприймачів, 273 телевізори, 7 автомашин.
Ще кращим, заможнішим стане життя тру­дящих Тютюнників в роки дев'ятої п'ятирічки. Натхнені історичними рішеннями XXIV з'їзду КПРС, вони впевнено ідуть до світлого майбут­нього — комунізму.

Сучасна карта - Тютюнники