Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Червоноармійськ

Малоземелля й безземелля, тяжке, безпросвітне життя посилювали невдоволен­ня селян і змушували їх повставати на боротьбу проти поміщиків. Під час буржуаз­но-демократичної революції жителі села вдалися до масових потрав панських посі­вів і сінокосів (травень 1906 року). Коли ж викликані стражники хотіли забрати худобу, селяни закидали їх камінням.
Столипінська аграрна реформа загострила суперечності на селі. Процес обезземе­лення й класового розшарування посилився. Селяни змушені були продавати свої наділи місцевим куркулям і йти на заробітки до міста чи виїздити до інших губерній Росії. Частина селян, шукаючи кращої долі, переселилася до Сибіру. За період 1906—1912 pp. туди переселилося 16 селянських сімей (82 чол.).
Лише з 1878 року почали працювати дільнична лікарня на 2 ліжка та аптека. Лікарню обслуговував один лікар. Після революції 1905—1907 pp. тут відкрили зем­ську лікарню, яку обслуговували два лікарі. Не кращим було становище в галузі народної освіти. В 1872 році в Пулинах було однокласне народне училище, де 1887 року навчалося 67 учнів. Гроші на утримання вчителя та школи вносили селяни. 1909 року однокласне народне училище перетворено на двокласне. В училищі 5 учи­телів навчали 139 учнів. Закінчували його далеко не всі. У 1909—1910 pp. воно ви­пустило лише 9 учнів, а в 1914—1915 pp. — 10.
Напередодні першої світової війни в Пулинах налічувалося 4630 жителів. За 15 років (1899—1914 pp.) кількість мешканців села збільшилася майже на 2,5 тис. чоловік. Війна завдала нового лиха. Різко скоротилася посівна площа. Селянам збільшили податки, піднялись ціни на предмети першої потреби. Труднощі поси­лювалися через скупчення біженців. Навесні 1915 року почалися епідемії холери, тифу, віспи. Понад 100 уродженців села загинуло на війні, багато повернулося додому каліками.
Населення з надією сприйняло Лютневу буржуазно-демократичну революцію 1917 року. Всі чекали змін у житті, селяни вимагали розподілу поміщицьких зе­мель, але буржуазний Тимчасовий уряд не виправдав їхніх сподівань. Солдати, які поверталися з фронту, викривали політику Тимчасового уряду, що продовжу­вав імперіалістичну війну, захищав інтереси поміщиків і капіталістів.
З великим піднесенням зустріли трудящі Пулин звістку про перемогу Велико­го Жовтня й утворення Раднаркому на чолі з В. І. Леніним. Почалася боротьба за встановлення Радянської влади. У січні 1918 року радянські війська визволили Пулини від військ контрреволюційної Центральної ради. В селі встановлено владу Рад. Налагоджувалося мирне життя. Та проіснувала влада трудящий у селі недов­го. З березня по листопад 1918 року в Пулинах хазяйнували австро-німецькі війська.
Після краху окупації село захопили ставленики буржуазно-націоналістичної Директорії, які були вигнані в березні 1919 року. В Пулинах відновилася Радянська влада.
Скориставшись просуванням Денікіна, в серпні 1919 року петлюрівці перей­шли Збруч і почали наступ на Київ. Однак у 20 числах вересня радянські війська, вибили ворога з Пулин. У визволенні села від петлюрівців брала участь 2-а бри­гада 45-ї стрілецької дивізії під командуванням Г. І. Котовського. 23 вересня. 1919 року в Пулинах почав діяти волосний ревком. У жовтні оформився партійний: осередок. До його складу входило 5 комуністів.
Комуністи втілювали в життя директиви партії та Радянського уряду. Комітет бідноти, створений у лютому 1920 року, разом з активом села приступив до перероз­поділу нетрудових земель, організував допомогу бідноті в налагодженні господар­ства. Але наприкінці квітня 1920 року розпочату роботу припинила окупація повіту польськими інтервентами.
19 червня 1920 року село було визволене від польських інтервентів. У цій опера­ції особливо відзначилась 6-а кавалерійська дивізія під командуванням С. К. Тимошенка. Відновив роботу волосний ревком, створено комнезам, у грудні того ж року обрали сільський ревком.
У квітні 1921 року відбулися вибори до Рад. 21 червня в Пулинах був скликаний волосний з'їзд Рад робітничих і селянських депутатів та комнезамів, на який при­було 85 делегатів від робітників, селян і службовців. Дізнавшись про відкриття з'їз­ду, куркулі вирішили зірвати його. До Пулин з'їхалися контрреволюційні еле­менти. Опівдні близько 250 бандитів перебили міліцію і оточили будинок, де від­бувався з'їзд. Для придушення куркульського


Сучасна карта - Червоноармійськ