Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Ходорків

1912 року в Ходоркові створено підпільну більшовицьку організацію, роботою якої керував комітет у складі 5 чоловік. За пропаганду більшовицьких ідей бага­тьох членів партійної організації було заарештовано і заслано до Сибіру, в т. ч. П. Д. Кабанника, О. Леонтьева, М. Т. Яроша, які повернулися до Ходоркова лише після Лютневої революції 1917 року.
Столипінська аграрна реформа поглибила процес соціального розшарування селян. 1912 року в Ходоркові було 349 селянських господарств. З них 33 не мали землі, 112 мали до трьох десятин на двір, 103—до п'яти, 83 — до десяти і 18 — понад десять. У 145 господарствах безземельних та з наділом до трьох десятин землі налічувалося лише 498 голів різної худоби, а в 41 господарстві з наділом понад 9 десятин — 433 голови.
Царський уряд мало дбав про розвиток народної освіти та охорони здоров'я трудящих. У 1914 році на 8106 жителів Ходоркова діяли невеликі земська і за­водська лікарні, в штаті яких були: лікар, 3 фельдшери, акушерка. З навчаль­них закладів працювало лише двокласне парафіяльне училище.
Імперіалістична війна погіршила становище трудящих. У перші ж дні її багато ходорківців мобілізували на фронт. Для потреб армії реквізовували коней, про­дукти харчування, що підривало селянські господарства.
Радо зустріли робітники й селяни Ходоркова звістку про повалення царського самодержавства в Росії. З цієї нагоди місцевий партійний комітет РСДРП, що вийшов з підпілля, організував демонстрацію й мітинг трудящих. Для підтримки революційного порядку в містечку було створено загін народної міліції, яким ке­рував член РСДРП(б) П. Д. Кабанник. На початку березня 1917 року за ініціативою більшовицької організації, яку очолював А. Ф. Левченко, трудящі Ходоркова обрали Раду робітничих і селянських депутатів. Головою її став більшовик О. Ле­онтьев. У Ходорківській Раді переважали більшовики, завдяки чому вона користу­валася великим авторитетом серед трудящих містечка і всієї волості.
З революційним піднесенням робітники Ходоркова відзначили 1 травня 1917 року. На мітингу, що відбувся того дня, було прийнято резолюцію, яка уповно­важувала Ходорківську Раду робітничих і селянських депутатів надіслати Тимча­совому уряду вимогу про негайне скликання Установчих зборів, запровадження 8-годинного робочого дня, укладення миру без анексій і контрибуцій. 28 червня на зборах робітників виступив представник Київського комітету РСДРП(б) В. М. Примаков. Присутні більшістю голосів засудили грабіжницький характер імперіалістичної війни.
В липні 1917 року в Ходоркові підвели голову контрреволюційні елементи, погрожуючи більшовицькій організації та Раді робітничих і селянських депутатів, але за допомогою загону робітників-арсенальців, надісланого Київським комітетом РСДРП(б), небезпеку було ліквідовано. У вересні 1917 року застрайкували ходорківські робітники. Страйк тривав протягом тижня і справив помітний вплив на піднесення революційної ак­тивності трудящих. Більшість з них йшла за більшовиць­кою організацією, яка на той час налічувала 100 членів партії.
Робітники й селяни Ходоркова палко вітали перемогу Великої Жовтневої соціалістичної революції і створення Радянського уряду на чолі з В. І. Леніним. Наприкінці листопада 1917 року Ходорківська Рада всю повноту влади взяла в свої руки. Вона відразу стала налагоджувати зв'язки з селянами волості. Під її керівництвом хлібороби почали розподіляти поміщицькі землі.
3—5 грудня 1917 року в Києві відбувся обласний з'їзд організацій РСДРП(б) Південно-Західного краю, в роботі якого взяли участь і делегати від Ходорківської більшо­вицької організації. З'їзд обговорив ряд питань і за­кликав до боротьби проти націоналістичної Центральної ради, за створення на Україні влади Рад робітничих, сол­датських і селянських депутатів.
У лютому 1918 року Ходорків захопили німецькі окупанти. Під керівництвом більшовиків у містечку розгорнулася підпільна робота. В травні Ходорківський партком одержав завдання Київського губкому організувати нелегальні ревкоми й партизанські загони в Сквирському і Радомишльському повітах.
Важливу роль у діяльності парткому відіграла нарада підпільних більшо­вицьких організацій України, що відбулася в Києві 26 травня 1918 року. В ній взяли участь і представники Ходорківської підпільної партійної організації.
В червні 1918 року на території Ходорківської волості почали створюватись партизанські загони. Місцевий загін у липні очолив більшовик О. К. Попелюха. У вересні до Ходоркова завозилася зброя й патрони. Коли в листопаді на


Сучасна карта - Ходорків