Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Андрушівка

Надзвичайно низьким був рівень освіти. Більшість жителів містечка не знала грамоти. Лише тоді, коли цукрозаводчику Терещенкові стали потрібні письменні працівники для роботи в конторі й на заводі, 1871 року в Андрушівці відкрито однокласне училище. За 25 років роботи курс навчання починали 815 учнів, а закінчило 135, у т. ч. 11 дівчаток. 1902 року училище
реорганізовано в двокласне сільське. Дещо зросла і кількість учнів. 1915 року тут навчалося 265 учнів, що становило менше половини дітей шкільного віку.
В роки першої світової імперіалістичної війни посилилося розорення селянських господарств. Багатьох андрушівців мобілізували на фронт. Різко скоротилася по­сівна площа, знизилася врожайність на селянських наділах, зменшилася кількість худоби. Зросли податки й проводилися реквізиції продуктів для армії.
Передчасними виявилися в населення надії на Лютневу буржуазно-демокра­тичну революцію 1917 року. Хоча вона і розв'язала основне загальнодемократичне завдання — повалення царизму, однак не вирішила кардинальних питань. Солдати, які поверталися з фронту, викривали перед селянами політику буржуазного Тимча­сового уряду, що продовжував імперіалістичну війну, захищав інтереси поміщиків і капіталістів. Земля залишалася в руках поміщика.
З великою радістю зустріли робітники й селяни Андрушівки звістку про перемогу Великої Жовтневої соціалістичної революції. Селяни містечка захопили землі поміщика Терещенка. Їх приклад наслідували жителі інших сіл. Виступаю­чи проти контрреволюційної політики буржуазно-націоналістичної Центральної ради, яка узурпувала владу на Україні, в грудні того ж року селяни і демобілі­зовані солдати, що перебували у містечку, вигнали лісову варту, вчинили масові порубки поміщицького лісу. 4 січня 1918 року в Андрушівці було встановлено Радянську владу. Створений ревком вигнав з містечка панського управителя і при­ступив до розподілу поміщицької землі. Але розгортанню соціалістичних пере­творень перешкодили кайзерівські війська. Ревком пішов у підпілля. Німецькі оку­панти спустошували склади з продуктами й матеріалами. Незважаючи на опір робітників, загарбники вивезли з Андрушівки понад 100 тис. пудів цукру.
Та не довго хазяйнували німецькі окупанти, а також ставленики націоналіс­тичної Директорії, що замінили їх. 10 березня 1919 року частини Червоної Армії визволили Андрушівку від петлюрівців. Трудящі містечка радо зустріли віднов­лення Радянської влади. Було відновлено ревком, організовано комбід. Земля і лишки продовольства багатіїв розподілялися між біднотою. Робітники цукрового заводу підтримували селян у їх боротьбі з куркулями, допомагали трудовому селянству в ремонті сільськогосподарських машин.
Значну організаційну роботу серед трудящих волості проводив уродженець села Нехворощ, колишній матрос Балтійського флоту, учасник жовтневих подій у Петрограді, перший голова Андрушівського волревкому М. І. Попіль. Під його керівництвом проводилися мобілізація молоді до лав Червоної Армії, збір продо­вольства для військових частин. Він очолював боротьбу трудящих з контрреволю­ційними бандами, які діяли на території волості. В червні 1919 року М. І. Попіль поліг смертю героя-революціонера в боротьбі з бандитами.
Мирне будівництво ще не раз переривалося нападами буржуазно-націоналіс­тичних та інших банд. 20 серпня 1919 року петлюрівцям удалося захопити Андрушівку. Та рівно через місяць, 20 вересня, воїни 44-ї та 45-ї радянських дивізій, розви­ваючи наступ на київському напрямі, визволили містечко від ворогів. Недовго три­вав мирний перепочинок. У листопаді Андрушівку захопили денікінці, але вже 21 січня наступного року їх вигнали частини Червоної Армії. Відразу трудящі приступили до налагодження мирного життя. Було відновлено волревком і комітет бідноти. Для боротьби з бандитизмом при військовому відділі волревкому організо­вано спеціальні загони. Трудящі містечка всебічно підтримували Радянську владу. Вони допомагали волревкому в зборі продовольства та коней для Червоної Армії. Лише в лютому 1920 року під час тижня фронту зібрано та передано військовим частинам 250 пудів хліба, 25 найкращих коней — кавалерійському загону 12-ї армії.
Утвердження Радянської влади відбувалося в запеклій класовій боротьбі. Волосний ревком і комітет бідноти, переборюючи шалений опір куркулів і спираю­чись на підтримку бідноти, здійснював націоналізацію промислових підприємств, поміщицької та куркульської землі, продрозкладку. Загальні


Сучасна карта - Андрушівка