Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Андрушівка

заводі від­бувся багатолюдний траурний мітинг. Промовці закликали всіх трудівників невід­ступно йти по шляху, накресленому В. І. Леніним. Найвідданіші справі революції робітники і селяни подали заяви про вступ до лав РКП(б). Тільки за п'ять місяців 1924 року вступило до партії 38 чоловік. Для вшанування пам'яті вождя 1 травня 1924 року в Андрушівці урочисто відкрито пам'ятник В. І. Леніну.
Поряд з вирішенням господарських питань багато уваги приділялось охороні здоров'я, розвиткові освіти й культури трудящих. Місцева Рада передала школі найкраще приміщення в Андрушівці — колишній будинок цукрозаводчика Терещенка. 1920 року двокласне училище перетворено на трудову семирічну школу, де 1924 року навчалося 390 учнів, у т. ч. 128 дівчаток. Тоді ж відкрито педагогічну школу, яка готувала вчителів для шкіл району. Для підготовки кваліфікованих кадрів при Андрушівському цукровому заводі відкрито школу ФЗУ.
Одним з найважливіших завдань була ліквідація неписьменності трудящих. В 1924 році майже 50 проц. дорослого населення не знали грамоти. В ті роки велика увага приділялася системі лікнепів. За рішенням райкому партії та райвиконкому було розширено їх мережу, зміцнено матеріальну базу, вжито заходів щодо забез­печення лікнепів кадрами вчителів. У боротьбі з неписьменністю активну участь взяли працівники народної освіти, комсомольці.
Позитивний досвід роботи перших кооперативних об'єднань наочно переконав селян у перевагах колективних форм господарювання. 1929 року в Андрушівці організовано колгосп «VI з'їзд Рад» (голова Р. П. Огороднійчук), а наступного — ім. Т. Г. Шевченка. З перших днів держава подавала господарствам велику допо­могу. Були виділені кредити на придбання тягла, реманенту та спорудження тва­ринницьких приміщень. Колгоспам допомагали також колективи цукрового та спиртового заводів. Восени 1929 року для ремонту сільськогосподарських знарядь і машин вони відрядили бригаду слюсарів у кількості 20 чоловік.
Перехід на шлях колективного господарювання відбувався в умовах гострої класової боротьби з куркулями, які чинили запеклий опір заходам Радянської влади, зривали хлібозаготівлі, вдавалися до терору. Спекулюючи на окремих недо­ліках в організації колгоспів, куркулі проводили антирадянську пропаганду.
Ворожим діям куркулів партійні організації Андрушівки, в лавах яких налічу­вався тоді 71 комуніст, протиставили копітку організаторську й роз'яснювальну роботу, вели непримиренну боротьбу з ними.
Важливою подією 1931 року стала організація в Андрушівці машинно-трактор­ної станції, яка в наступному році мала 50 тракторів. З приходом техніки на кол­госпні лани колгоспники остаточно переконалися в правильності обраного шляху. До 1932 року 287 господарств Андрушівки об'єдналися в колгоспи. За короткий строк трудівники сільського господарства досягли певних успіхів у збільшенні врожайності, розвитку тваринництва, виконанні державних планів хлібозаготівлі.
В 30-х роках дальшого розвитку набуло промислове виробництво. З'явилися нові кадри господарських, партійних і радянських працівників. На початку 1931 року на Андрушівський цукровий завод прибув молодий інженер М. В. Підгорний — нині член Політбюро ЦК КПРС, голова Президії Верховної Ради Союзу PCP. За два роки роботи на заводі М. В. Підгорний зарекомендував себе висококва­ліфікованим інженером. Він брав активну участь у громадсько-політичному житті колективу заводу та Андрушівки.
З кожним роком поповнювалися ряди робітничого класу Андрушівки. В 1934 році на підприємствах працювало 1460 робітників, у т. ч. 507 — на цукро­вому заводі.
За почином передових виробничників країни в роки перших радянських п'яти­річок на підприємствах та колгоспах Андрушівки і району розгорнулося соціаліс­тичне змагання за вміле використання техніки, підвищення продуктивності праці, виконання виробничих завдань. Ініціаторами його були робітники цукрового заводу. Десятки буряківників Андрушівки за почином М. С. Демченко боролися за вирощення 500 цнт буряків з га. В розгортанні соціалістичного зма­гання важливу роль відіграв перший районний зліт п'ятисотенниць, що відбувся 8 січня 1936 року. В ньому взяло участь понад 350 ланкових, агрономів і бригадирів рільничих бригад, які поділилися передовим досвідом вирощування високих урожаїв цукрових буряків. Першою


Сучасна карта - Андрушівка