Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Коротишів

пройшли вулицями. До них приєдналося близько 50 робітників паперової фабрики. Поліція помстилася її організаторам, заарештувала К. В. Гелевея й посадила до тюрми. Син робітника, він з 1903 року включився у революційну боротьбу, мав зв'язки з київськими соціал-демократами, а 1905 року створив під­пільний робітничий гурток. Після повернення через місяць із ув'язнення
поліція весь час тримала його під наглядом. Робітники-каменярі прийняли свого ватажка в артіль і всіляко оберігали від переслідувань. Активними учасниками револю­ційного руху в той час були робітники М. С. Вовк, М. С. Жиляєв, П. М. та М. М. Михайловські, І. С. Чепурин, І. М. Шуренок. Вони займалися революційною агіта­цією, розповсюджували серед населення містечка та сусідніх сіл антиурядові лис­тівки й заборонену літературу.
У листопаді 1905 року під впливом робітничої агітації сталися масові селянські заворушення. Одним з організаторів їх був А. С. Рудницький. 19 листопада він прибув із Києва і на другий день влаштував таємну сходку робітників і селян. На ній обговорювалося питання дальшої боротьби проти поміщиків та самодержав­ства. Довідавшись про це, поліція ув'язнила агітатора. Звістка про арешт швидко облетіла все містечко. Робітники й селяни через кілька годин оточили будинок при­става й визволили революціонера. На світанку А. С. Рудницький виїхав до Жи­томира, де він був заарештований і висланий до Сибіру. Навесні та влітку 1906 року по волості прокотилася нова хвиля селянських заворушень. Улітку селяни Коростишева спалили поміщицький хліб.
Боротьба трудящих тривала й після поразки революції. Восени 1911 року на квартирі К. В. Гелевея поліція вилучила Першотравневі прокламації, які роз­повсюджувалися серед населення містечка й навколишніх сіл. В одній з них гово­рилося: «Робітники і робітниці! Знову першотравневий дзвін кличе вас тісніше зімкнути ряди і з розгорнутими прапорами рушити вперед!». Листівка закінчувалася словами: «Хай живе соціалістична революція!». К. В. Гелевея було вдруге заареш­товано й кинуто до радомисльської тюрми.
В 1910—1913 рр. у Коростишеві значно розширили виробництво суконні фаб­рики, яких налічувалося 6, винокурний, смоляний і пивоварний заводи, каменотесні майстерні.
Населення околиць містечка, зайняте в сільському господарстві, після столипінської реформи ще більш страждало від безземелля і малоземелля. Окремі селяни кидали свої клаптики й наймалися на підприємства. На 1912 рік у Корости­шеві лишилося лише 400 селянських господарств, яким належало 1681 десятина землі. Однак розподілялася вона нерівномірно. 55 господарств мали лише по 0,26 деся­тини, 134 — від одної до трьох. 27 куркульських господарств володіли 337 десяти­нами кращої землі. Так само нерівномірно розподілялася й робоча худоба, якої на­лічувалося 432 голови, та 382 корови. 60 господарств зовсім не мали ніякої худоби.
Незважаючи на прискорений розвиток промисловості, Коростишів залишався глухим провінціальним містечком. Тільки одна центральна вулиця була забруко­вана, решта під час дощів потопала в грязюці. В центрі розміщався торговельний майданчик.
В містечку незадовільним було медичне обслуговування. На 1913 рік діяли дві лікарні, у яких налічувалося 5 лікарів, 3 фельдшери та 2 акушерки. Були також аптека й 5 аптекарських магазинів. З освітніх закладів працювала вчительська семінарія, переведена в 1873 році з Києва. У ній 1892 року навчалося 97 учнів. При семінарії відкрили початкову школу, в якій було 86 дітей. У різний час у семі­нарії викладали відомий український педагог І. Я. Посяда, історик-славіст, зго­дом академік АН СРСР В. І. Пічета, український зоолог В. К. Совинський, укра­їнський філолог і педагог М. О. Андрієвський. Із стін семінарії вийшов відомий український письменник С. В. Васильченко (Панасенко). 1902 року початкову шко­лу реорганізували в двокласне училище.
Великого лиха завдала трудящим Коростишева перша світова війна. До армії мобілізували чимало робітників і селян. У містечку почалися антивоєнні виступи, під час яких селяни-призовники громили поміщицькі економії.
Коли в Коростишеві дізналися про Лютневу революцію, відбулася масова де­монстрація трудящих, учасники якої вітали повалення царизму й заявляли про свою солідарність з робітниками Петрограда. В цій демонстрації, крім робітників і селян, брали участь учні і вчителі семінарії. 28 квітня 1917 року відбувся мітинг, на ньому було обрано Раду робітничих депутатів, котра


Сучасна карта - Коротишів