Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Малин

В роки довоєнних п'ятирічок були досягнуті успіхи на всіх ділянках господар­ського і культурного будівництва. Потужність паперової фабрики внаслідок її ре­конструкції 1929 року порівняно з 1925 подвоїлась. Кількість робітників збільши­лась до 700. 1930 року, коли вирішувалось завдання технічного переозброєння на­родного господарства і почали бурхливо розвиватись електро- та радіотехнічна про­мисловість, колектив фабрики першим у країні розпочав випуск конденсаторного паперу.
Першу п'ятирічку було виконано достроково, у червні 1932 року,— за три роки і дев'ять місяців. На відзнаку своєї трудової перемоги папірники поруч з будинком культури спорудили пам'ятник В. І. Леніну, на постаменті якого викарбувані слова: «Леніну — в пам'ять виконання його заповітів, в день дострокового завер­шення першої п'ятирічки — від колективу робітників і інженерно-технічних пра­цівників Малинської паперової фабрики». Трудове піднесення не спадало і в наступні роки. Першим послідовником О. Стаханова став у Малині сіточник М. Мельниченко, син потомственного папірника. Лише за 6 місяців 1936 року лави стахановців зросли з 136 до 254 чоловік.
Розвивались і інші промислові підприємства Малина — меблева фабрика, цегель­ний завод, промислові артілі.
14 травня 1928 року створено малинське машинно-тракторне товариство. Спо­чатку в нього входило 26 господарств: 23 бідняцькі й 3 середняцькі. Серед членів товариства були один комуніст та один комсомолець. Держава надала кооператорам кредит, і вони придбали 2 сортувалки, 2 молотарки, трієр, жниварку, 12 плугів. Цією технікою користувались також незаможники, які не були членами товариства.
1930 року в Малині організовано колгосп імені Леніна, а 1931 року — «Черво­ний партизан». Першим головою «Червоного партизана» став колишній командир Малинського партизанського загону І. О. Чернов-Мирутенко. Важливу роль у кол­госпному будівництві відіграла Малинська МТС, організована восени 1930 року. У фонд її будівництва селищна комсомольська організація в лютому 1931 року внесла 896 крб. На початку 1932 року МТС налічувала 52 трактори. 1936 року тут було 16 тракторних бригад, з яких 4 стахановські. Множилися ряди передовиків колгоспного будівництва. Зокрема О. І. Фоменко (нині Бобошко) самовіддано пра­цювала в сільськогосподарській артілі з перших днів її заснування ланковою, бри­гадиром, заступником голови колгоспу. Під час масової колективізації робітник папе­рової фабрики М. П. Дубровець був висунутий на посаду голови колгоспу с. Головки Малинського району. 1933 року він брав участь в роботі І Всесоюзного з'їзду колгоспників-ударників. За успіхи в розвитку колгоспного виробництва нагороджений орденом «Знак Пошани».
Дедалі поліпшувався добробут трудящих. Про це переконливо свідчить те, що товарообіг підприємств торгівлі та громадського харчування лише з 1934 по 1937 рр. подвоївся.
1931 року в Малині діяли лікарня, поліклініка, стоматологічний кабінет, ди­тяча консультація, аптека. 1940 року тут працювало 12 лікарів і 37 чоловік із середньою медичною освітою. В лікарні було 35 ліжок.
Працювали: 4 загальноосвітні школи, робітничої молоді та медична; технікуми: лісовий та педагогічний. 98 проц. дітей шкільного віку вчилися. Ще в роки першої п'ятирічки при паперовій фабриці відкрилася школа фабрично-заводського навчан­ня. У 11 класах та майстернях 220 юнаків та дівчат готувалися стати кваліфікова­ними кадровими робітниками. Діяли радпартшколи — 1 та 2 ступенів, політшколи.
Розвивалося культурне будівництво. Працювали будинки культури — район­ний на 550 місць і при паперовій фабриці — на 350 місць. Активізувала роботу ра­йонна бібліотека, що налічувала понад 4 тис. примірників книжок. Крім того, промислові підприємства мали свої бібліотеки. Багатогранне життя селища висвіт­лювала районна газета «За більшовицькі темпи».
У вересні 1937 року утворено Житомирську область, куди включено і Малинський район. 1938 року Малин віднесено до категорії міст районного підпорядкування.
Зимою 1940 року, під час війни з білофіннами малинець Б. Л. Кузнецов здійснив ратний подвиг. Він і його друг П. С. Федорчук — уродженець с. Івниці Андрушівського району — під нищівним кулеметним вогнем добралися до ворожого доту й підірвали його. За це відважні воїни удостоєні звання Героя Радянського Союзу.Сучасна карта - Малин