Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Житомир

буржуазії та чинов­ництва. Вони вітали Тимчасовий уряд і закликали маси підтримувати його дії.
Але незважаючи на це, більшовицькі ідеї поступово здобували дедалі більше прихильників. Як писав Ілляшевич, слюсар чавуноливарного заводу, згодом актив­ний член Житомирського комітету більшовиків, «як не ховали від
робітників меншо­вики більшовицьку газету «Правда», робітники її читали, і вона завойовувала сим­патії робітників. Ставало все більше і більше співчуваючих більшовикам».
У березні 1917 року відновлено діяльність профспілок, зокрема профспілки друкарів, кравців, пекарів, меблевиків та металістів.
У квітні — червні 1917 року розгорнувся робітничий рух за встановлення восьмигодинного робочого дня.
Відзначаючи 1 Травня, трудящі міста на урочистому мітингу біля міського театру ухвалили резолюцію, в якій рішуче вимагали від Тимчасового уряду вста­новлення 8-годинного робочого дня. Виконання цієї вимоги домоглися робітники тютюнової фабрики, ре­монтної майстерні, металісти та ряд інших робітничих колективів.
Меншовики і бундівці всіляко прагнули заволо­діти профспілками, відвернути їх від революційної боротьби. Та більшовики, незважаючи на свою нечисельність, уже в перші місяці після Лютневої револю­ції розгорнули роботу щодо перетворення профспілок у бойові революційні організації робітничого класу.
Особливу увагу більшовики звернули на спілку металістів, яка налічувала до 200 робітників. «За останній час різко визначилось,— писала газета «Волынь» 1 липня 1917 р.,— що в спілці склався більшовицький осередок».
Величезне значення для згуртування революційних сил мало створення самос­тійної більшовицької організації, що оформилася в червні 1917 року. Ще в травні 1917 року відбулися збори більшовиків міста, які схвалили Квітневі тези В. І. Ле­ніна. 29 червня загальні збори металістів ухвалили більшовицьку резолюцію про передачу всієї влади Радам робітничих, селянських і солдатських депутатів.
Наприкінці липня більшовицька організація міста налічувала 25 комуністів. 10 з них працювало в спілці металістів, решта — в гарнізоні. Організація мала безпосередній зв’язок з Центральним Комітетом РСДРП(б).
У відповідь на лист більшовиків міста в ЦК РСДРП(б) з проханням надіслати до Житомира політичну літературу Я. М. Свердлов, що керував зв’язками ЦК РСДРП(б) з місцевими організаціями, доручив О. Д. Стасовій терміново вислати в Житомир необхідну літературу і просив житомирських більшовиків інформувати ЦК про становище і роботу на місці.
Житомирська більшовицька організація була тісно зв’язана з Київським комі­тетом РСДРП(б). Члени Київського комітету В. П. Затонський та І. Ю. Кулик часто бували в Житомирі, допомагали більшовикам міста в організації роботи.
Більшовики Житомира передплачували і розповсюджували серед робітників і солдатів газету «Рабочий путь». Вживалися заходи щодо налагодження видання місцевої більшовицької газети. Викриваючи соціал-угодовців та їх зрадницьку політику, більшовики посилювали свій вплив на робітничі маси. Під час перевиборів Ради робітничих і солдатських депутатів, що відбулися в серпні 1917 року, до її складу обрано 7 більшовиків, у т. ч. до виконкому Ради два більшовики. В Раді утворилася більшовицька фракція.
У серпні 1917 року більшовицька фракція виникла в профспілці меблевиків, витіснивши з неї бундівців. Окремі групи більшовиків діяли в гарнізоні, в складі виконавчого комітету ополчення, 39-ї мотоциклетної команди, в майстернях 11-ї армії. Більшовики також були в усіх військових частинах, розміщених у Жито­мирі. На цей час зміцніли зв’язки Житомирської більшовицької організації з орга­нізаціями на периферії.
Після Лютневої буржуазно-демократичної революції у Житомирі активізува­лась і діяльність бундівців та сіоністів з організації Поалей-Ціон, які, прикри­ваючись соціалістичними лозунгами, підтримували контрреволюційну політику Тимчасового уряду, намагалися відірвати єврейських пролетарів від російських та українських робітників, від загальної класової боротьби проти буржуазії та поміщиків. Бундівці, як і сіоністи, створювали окремі організації націоналістич­ного напрямку. Розколюючи єдність дій житомирського пролетаріату, відволікаючи єврейських робітників від спільної боротьби за


Сучасна карта - Житомир