Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Житомирська область

правобережжі Уборті), Новоград-Волинського і Баранівського (на правобережжі Случа) районів входила до Волинського воє­водства.
З кінця XV ст. українським землям почала загрожувати нова небезпека — татарські набіги. Тривалий час кримські хани були союзниками литовського князя, але після того, як литовський уряд налагодив союзні відносини з
ворогом Крим­ського ханства — Золотою Ордою, почалися напади кримських татар на українські землі, в т. ч. і на Київщину. Особливо частими стали татарські напади після спус­тошливого походу Менглі-Гірея 1482 року. Вони повторилися в 1489, 1497, 1502, 1503, 1511, 1515, 1527 та інших роках.
Для захисту країни в XIV—XV ст. споруджувалися замки. На території сучас­ної Житомирщини в XV ст. руками трудового народу були збудовані замки в Микгороді, Житомирі, Чуднові, Зв'ягелі, Олевську, Овручі та інших містах й утриму­валися за рахунок жителів приписаних до цих населених пунктів. На користь замку селяни платили данину натурою і грошима (від 30 до 60 грошей та від 1 до 2 відер меду і по 2 куниці), а також виконували повинності: лагодили мости й шля­хи, косили сіно, обробляли приписані до замку землі тощо.
Переважна більшість населення на території сучасної Житомирщини в XV — першій половині XVII ст. жила в селах і займалася землеробством, скотарством, ремеслами і промислами, вирощувала жито, пшеницю, ячмінь, гречку, просо, горох, рижій, коноплі, льон, капусту, огірки, буряки, цибулю, часник.
З розвитком феодальних відносин зростали земельні володіння українських магнатів (Острозьких, Глинських, Немиричів, Полозовичів та інших), які захоплювали кращі селянські землі і великокнязівськими грамотами закріплювали їх за собою в спадкове володіння. Разом з землею вони прибирали до своїх рук села, прикріплювали селян до землі і змушували їх відробляти панщину та відбувати різні повинності (давати хутро, віск, кури, яйця, хміль, прядиво, вовну, полотно, сукно, рубати й возити дрова, тіпати коноплі, льон, споруджувати греблі, містки, чистити ставки, лагодити дороги, охороняти посіви, допомагати під час полювання тощо). Так, на початку XVI ст. в Житомирському й Овруцькому повітах великі маєтності, де працювали залежні селяни, належали Полозовичам.
Багато лиха завдавали селянам чвари та усобиці феодалів, що часто пере­ростали в справжні війни і були великим гальмом у розвитку селянського господар­ства. Протягом XVI ст. було видано три Литовські статути (1529, 1566, 1588), які закріплювали станові привілеї феодалів і визначали правові підстави феодальної експлуатації селянства. Так, за Литовським статутом 1529 року за невихід на панщину або іншу роботу, за найменший непослух феодал карав селянина так, як хо­тів — бив, забирав майно, кидав до в'язниці, заковував у ланцюги, колоди, пік розжареним залізом — і його свавілля ніхто не обмежував. На посилення феодально-кріпосницького гніту селяни відповідали опором, який проявлявся в різних формах — поданні скарг, втечах, збройних виступах. Найпоширенішою формою боротьби селян у цей час було масове переселення їх з однієї місцевості в іншу, зокрема з північних районів у південні.
Водночас з розвитком феодально-кріпосницьких відносин поглиблювався про­цес відокремлення ремесла від сільського господарства. Серед ремісників на тери­торії сучасної Житомирщини найбільше було бондарів, теслярів, гончарів та руд­ників. Останні, як правило, осідали на берегах річок, де були поклади болотних руд, з яких вони виплавляли залізо. Ремісники ділилися на майстрів, підмайстрів та учнів. Виникали також нові міста. Поступово складалися ремісничі цехи. У XV— XVI ст. ремісничі цехи були в Чуднові, Житомирі, Зв'ягелі. 1444 року Житомиру надане магдебурзьке право. З розвитком ремесла розвивалася й торгівля продук­тами місцевого сільськогосподарського виробництва (хлібом, худобою, медом, вос­ком, шкірами) і ремісничими виробами, а також товарами, привезеними з інших країн. Незважаючи на те, що українські землі перебували під владою Литви, міс­цеве населення всіляко розширювало торгівлю з Росією. Цьому сприяла та обста­вина, що через Житомир проходив головний торговельний шлях з Росії в західно­українські землі. Щоб перешкодити розширенню торговельних зв'язків з Росією, литовський князь Олександр у кінці XV ст. в Житомирі та інших містах підвищив митні платежі на російські товари.


Сучасна карта - Житомирська область